Doorverwijzen voor artsen uit ziekenhuizen

U kunt clienten uit de wijk Leidsche Rijn doorverwijzen naar de betreffende buurtpsycholoog die volgens deze methode werkt. De Buurtpsycholoog heeft contracten met zorgverzekeraars voor de Basis GGZ. Naast huisartsen kunnen ook andere artsen naar ons doorverwijzen. Op de verwijsbrief is het belangrijk dat u op de verwijzing de vermoedelijke DSM-V diagnose vermeld, verwijzing voor Basis GGZ en uw agb-code. Op dit moment kunt u uw verwijsbrief richten aan Anouk Hage, PPHage.

Het behandelaanbod van De buurtpsycholoog kenmerkt zich door een laagdrempelige instroom voor mensen met psychische klachten en bestaat uit de volgende onderdelen: 
• integrale diagnose en behandeling, mede gericht op zelfmanagement
• behandeling incl. terugvalpreventie
• gecontracteerde zorg
• geen eigen bijdrage voor cliënten (wel eigen risico)

Exclusiecriteria: in een aantal gevallen is de buurtpsycholoog niet de juiste plek voor cliënten. Als het klinisch beeld een langer durende behandeling vereist. Daarnaast beschikken wij niet over 24 uurs zorg. In geval van crisis buiten de spreekuurtijden (nacht, weekend) wordt door cliënten een beroep gedaan op de huisartsenzorg. 

 bedrijfsarts 

Bent u bedrijfsarts en op zoek naar de juiste hulp voor de medewerkers uit Leidsche Rijn met psychische klachten die zich bij u melden? 

Wij bieden een breder pakket dan wat gangbaar is en bekijken wat er nodig is in brede zin om de medewerkers weer te laten functioneren. Wij bieden behandelingen die worden uitgevoerd en begeleid door een (GZ) psycholoog (aangesloten bij NVGZP). Onze filosofie/werkwijze is uniek in de zin dat we direct naar het hele systeem kijken en van daaruit inzoomen op de pijnpunten. We hebben niet alleen oog voor psychische klachten, maar we adviseren en begeleiden ook op andere vlakken. Wij vinden samenwerking met andere organisaties zeer belangrijk en hebben dan ook een groot netwerk van waaruit onze advies praktisch uitgevoerd kan worden. 

We bieden werknemers en werkgevers hulp bij psychische klachten zoals werkstress, burn-out, angst, depressie en loopbaanvragen. Daarbij kijken we naar sociaal maatschappelijke vraagstukken waar we in adviseren en waarbij we gebruik maken van ons netwerk waar nodig. 

 Beveiligde Email/Zorgmail 

Voor extra veilige informatieuitwisseling/verwijzing kunt u ons ook mailen op het extra beveiligde emailadres: psychologenpraktijkhage@zorgmail.nl.