Hoe en wanneer door te verwijzen

U kunt cliënten in de wijk Leidsche Rijn doorverwijzen naar de betreffende buurtpsycholoog die volgens deze methode werkt. De Buurtpsycholoog heeft contracten met zorgverzekeraars voor de Basis GGZ. Op de verwijsbrief is het daarom belangrijk dat u op de verwijzing de vermoedelijke DSM-V diagnose vermeld, verwijzing voor Basis GGZ en uw agb-code. Op dit moment kunt u uw verwijsbrief richten aan Anouk Hage, PPHage. Bij uitbreidingen van onze psychologen zullen wij u waar mogelijk op de hoogte houden. Daarbij gaan we graag in overleg met de huisartsen in de wijk. 

Het behandelaanbod van De buurtpsycholoog kenmerkt zich door een laagdrempelige instroom voor mensen met psychische klachten en bestaat uit de volgende onderdelen: 
• integrale diagnose en behandeling, mede gericht op zelfmanagement
• behandeling incl. terugvalpreventie
• gecontracteerde zorg
• geen eigen bijdrage voor cliënten (wel eigen risico)

Exclusiecriteria: in een aantal gevallen is de buurtpsycholoog niet de juiste plek voor cliënten. Als het klinisch beeld een langer durende behandeling vereist. Daarnaast beschikken wij niet over 24 uurs zorg. In geval van crisis buiten de spreekuurtijden (nacht, weekend) wordt door cliënten een beroep gedaan op de huisartsenzorg. 


 Beveiligde Email/Zorgmail 

Voor extra veilige informatie-uitwisseling/verwijzing kunt u ons ook mailen op het extra beveiligde e-mailadres: psychologenpraktijkhage@zorgmail.nl.