Samenwerken in Leidsche Rijn 

Momenteel werken we samen met stichting Dock aan de opzet. En zijn we naast de partijen waar we al mee samenwerken bezig met het onderzoeken welke samenwerkingspartijen nog meer mogelijk zijn om mensen sneller uit de put te helpen.  Vaak is er meer nodig dan alleen versterking van het psychische functioneren van het individu. U kunt hierbij denken aan het betrekken van zijn/haar directe omgeving, maar ook aan het betrekken van de werkomgeving en andere organisaties die zowel praktische als psychische steun kan geven aan het individu en zijn of haar privé omgeving. 

NB: Pas na toestemming kan er mondeling en schriftelijk overleg plaatsvinden met andere partijen om het herstel/versterkingstraject optimaal in te zetten.