Doe ook mee!


We zijn gericht op samenwerking met verschillende partners zoals huisartsen en andere partners binnen het sociale domein. We geloven echter ook dat het verbinden van de GGZ-sector met bijvoorbeeld de bedrijfs, de sport- en kunstsector zeer zinvol is. GGZ is veel meer dan alleen hulpverlening. Wij denken dat een groot deel van de mensen die hulp zoeken binnen de GGZ-sector veel beter en vaak zelfs weer helemaal goed kunnen functioneren nadat er nieuwe en meer gezondere verbindingen in de maatschappij tot stand zijn gekomen. Wij geloven hierbij in de juiste begeleiding gericht op het individu in combinatie met de juiste hulp en het juiste aanbod vanuit de omgeving. We geloven dat er meerdere paden hierin te bewandelen zijn en staan daarom open voor nog meer samenwerking vanuit verschillende hoeken en staan open voor een creatieve inbreng daarin.