Behandeling

Wij bieden kortdurende psychologische behandelingen aan mensen die 18 jaar en ouder zijn met psychische klachten. We bieden cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, ACT en mindfullness en traumatherapie waaronder EMDR. We zetten in wat nodig is voor een goed resultaat. 

Bij de therapie, besteden we extra aandacht aan de rol van de omgeving en betrekken hen dan ook zoveel mogelijk. Om de privacy te waarborgen houden wij ons aan bepaalde regels waarbij alleen relevante informatie in overleg met u (u als particulier of u als werknemer moet hiervoor altijd toestemming geven) gedeeld kan worden met derden (uw sociale werkomgeving, maar ook uw andere sociale steunsysteem prive). Wij delen alleen persoonlijke informatie wanneer nodig en met uw toestemming. Emotionele veiligheid en privacy zijn termen die we hoog in het vaandel hebben.                

Het mensbeeld staat bij ons centraal waarbij ieder mens leert zijn eigen ruimte in te vullen en deze te verbinden met andere ruimtes in de omgeving (identiteit  & omgeving). 


Samenwerking, als er andere problemen spelen 

Vaak spelen er hele andere problemen die invloed kunnen hebben op uw algehele functioneren. We werken samen met verschillende organisaties en hebben kennis van een uitgebreide sociale kaart. Soms is het fijn om te weten waar u terecht kunt bij bepaalde andere praktische problemen. Sommige problemen vergen een andere aanpak en een totaal ander advies. Wij signaleren en betrekken zo snel mogelijk de juiste partijen om u zo snel mogelijk weer op een juiste en fijnere koers te zetten. 

 

Wij werken vanuit een multidisciplinaire aanpak   waarbij vanuit verschillende disciplines praktisch    ondersteuning en behandeling geboden wordt.