Aanpak GGZ op Street-level in de wijk 

De Buurt-Psycholoog is een concept van PPHage. De eerste opzet start als initiatief in de wijk Leidsche Rijn in samenwerking met stichting Dock. Het initiatief richt zich voornamelijk op het voorkomen en terugdringen van GGZ klachten in de wijk. Dit gebeurt door de inzet van nieuwe methoden en kennisontwikkeling binnen een multidisciplinaire aanpak in de wijk. 

Er is een sterke trend in de toename van GGZ klachten. Hierdoor dreigen steeds meer mensen in een sociaal isolement te geraken. De Buurt-Psycholoog is een pilot in de wijk Leidsche Rijn om de drempel te verlagen tussen bewoners en GGZ. Ondanks de wachtlijsten zijn er ook nog bewoners die geen hulp zoeken. De redenen hiervoor zijn divers. Dit kan schaamte zijn of gewoonweg angst voor het labelen. Hierdoor wordt de juiste zorg soms te laat ingezet. Klachten kunnen impact hebben op het gezin en de omgeving. Het is dan ook een noodzaak om deze vroegtijdig te herkennen, te signaleren en ook waar mogelijk versneld (bij acute gevallen) professionele hulp aan te bieden. 

Een professioneel GGZ aanspreekpunt voor         organisaties in de wijk voor advies en interventie bij acute gevallen

Juist in een wijk als Leidsche Rijn waar soms de druk (soms) te hoog ligt kunnen veel klachten onder de radar blijven.De Buurt-Psycholoog wordt ingezet vanuit PPHage in Leidsche Rijn in samenwerking met Stichting DOCK voor een goede structuur en verbinding in de wijk. Naast de behandeling van GGZ klachten in de wijk neemt de Buurt- Psycholoog waar nodig deel aan diverse overleggen in de wijk. Ook adviseert de Buurt- Psycholoog organisaties in de wijk betreffende de GGZ aanpak. Onderdeel hiervan kunnen ook praktijkcases zijn in de wijk van professionals.