Advies 

Wij bieden advies aan maatschappelijke organisaties, gemeenten en bedrijven in het kader van het verbeteren van samenwerking binnen de zorg in brede zin gerelateerd aan geestelijke gezondheidszorg. 

Naast de behandeling van GGZ klachten in de wijk neemt de Buurt- Psycholoog waar nodig deel aan diverse overleggen in de wijk. Ook adviseert de Buurt- Psycholoog organisaties in de wijk betreffende de GGZ aanpak. Onderdeel hiervan kunnen ook praktijkcases zijn in de wijk van professionals. 

Wij werken vanuit een multidisciplinaire aanpak waarbij vanuit verschillende disciplines praktisch ondersteuning en behandeling geboden wordt. 

Een specialisme van ons is tevens interventie. De beleving van GGZ klachten is verschillend bij de diverse (sub)culturen in de wijk. Zo ook de zoektocht naar het oplossen hiervan afhankelijk van welke achtergrond, gezinssituatie en invloed omgeving op iemand heeft. Vaak heeft dit impact op de samenleving omdat dit een voedingsbodem kan zijn voor de leefbaarheid in de omgeving. Vroegtijdig GGZ symptomen van kwetsbare doelgroepen signaleren is essentieel voor een vitale wijk.